Οι χώροι μας

Οι χώροι μας

H Διαιτολογική Μονάδα  Dietnet  αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια στο χώρο της αντιμετώπισης καταστάσεων που άπτονται του αντικειμένου της Κλινικής Διαιτολογίας και Διατροφής.

Με στόχο την επίλυση προβλημάτων παχυσαρκίας, διατροφικών διαταραχών και την αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών που σχετίζονται με τη διατροφή, έχουν επιστρατευτεί τα τελειότερα επιστημονικά μέσα και η πλέον σύγχρονη επιστημονική γνώση ώστε να εξασφαλίζεται παροχή υπηρεσιών μεγίστης ποιότητας.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*