Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας

Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας

[frame][image src=” Αντιμετώπιση παχυσταρκίας” align=”center” width=”506″ height=”290″  lightbox=”on”]

[/frame]

Στη Διαιτολογική Μονάδα Dietnet η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται με τον πλέον επιστημονικό και ενδεδειγμένο τρόπο ώστε σταδιακά να επιτευχθεί και τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς του ατόμου.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι μόνο κανείς να χάσει τα κιλά που επιθυμεί, αλλά να τα χάσει με τέτοιο τρόπο ώστε μετά να μπορεί να διατηρήσει το αποτέλεσμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*