Παιδική Παχυσαρκία

Παιδική Παχυσαρκία

[one_half][frame]

Παιδική παχυσαρκία[/frame][/one_half]

Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη των παιδιών συντελείται με γοργούς ρυθμούς. Κατά συνέπεια οι απαιτήσεις των παιδιών σε θρεπτικά συστατικά είναι τεράστιες και η διατροφή τους είναι μείζονος σημασίας για τη μετέπειτα πορεία της υγείας τους.

Ο στόχος μας είναι η ορθή αντιμετώπιση των προβληματων βάρους και διατροφής του παιδιού, διότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ηλικίας χρειάζεται πολύ προσεκτική προσέγγιση και αντιμετώπιση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*