Συμβουλευτική Εταιρειών

Συμβουλευτική Εταιρειών

[frame] [/frame]

Η βελτίωση των προϊόντων διατροφής  που υπάρχουν στο εμπόριο καθώς και η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, η χρήση των οποίων θα προάγει την υγεία του γενικού πληθυσμού, αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμας. Η συμβουλευτική  εταιριών αναπτύχθηκε για να συμβάλλει στη διαμόρφωση καλύτερων προϊόντων διατροφής και καλύτερων μενού για τους χώρους μαζικής εστίασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*