Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας

Αντιμετώπιση παχυσταρκίας

Στη Διαιτολογική Μονάδα Dietnet η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται με τον πλέον επιστημονικό και ενδεδειγμένο τρόπο ώστε σταδιακά να επιτευχθεί και τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς του ατόμου.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι μόνο κανείς να χάσει τα κιλά που επιθυμεί, αλλά να τα χάσει με τέτοιο τρόπο ώστε μετά να μπορεί να διατηρήσει το αποτέλεσμα.

Open Close