Διατροφή Αθλητών

Ειναι γνωστό ότι οι αθλητές χρήζουν ιδιαίτερης διατροφικής αντιμετώπισης λόγω των αυξημένων θρεπτικών αναγκών τους.

 

Στη Διαιτολογική Μονάδα Dietnet σχεδιάζονται ειδικά προγράμματα για αθλητές ανάλογα με το άθλημα, τις ώρες προπόνησης, τη σωματική κατάσταση του αθλητή και τις προσωπικές του διατροφικές συνήθειες. Δίδεται έμφαση στο προπονητικό  γεύμα, στο μετασκητκό γεύμα , σε όλη την ημερήσια διατροφική πρόληψη του αθλητή καθώς και στην ενυδάτωση πριν, μετά και κατα την διάρκεια της άσκησης.

Στόχοι μας είναι :

  •  Η αύξηση της  αθλητικής απόδοσης 
  •  Η βελτίωση των επιδόσεων του αθλητή

 

Open Close