Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η Dietnet έχει καθιερώσει τους παρακάτω όρους χρήσης για να προσφέρει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον πλοήγησης και παροχής των υπηρεσιών της στα μέλη της. Η χρήση της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Dietnet και κάθε προσώπου που κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Dietnet, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε προς τούτο να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.
 1. Η Dietnet λειτουργεί υπό την ατομική επιχείρηση της Ευαγγελίας ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ, με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής, Λ. Αθηνών, αρ. 336, ΑΦΜ 047449248 και αριθμό ΓΕΜΗ 6747750300.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Η Dietnet παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαιτολογίας και διατροφής, ενώ μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχει στους επισκέπτες της συμβουλές και διαιτολόγιο μέσω internet. Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας που επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας (δίαιτα) μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω απλά βήματα:

α. Συμπληρώνει το παρακάτω ερωτηματολόγιό μας και το αποστέλλει σ’ εμάς πατώντας το πλήκτρο «αποστολή στο διαιτολόγο».

http://machform.dietnet.gr/view.php?id=12906

β. Το κόστος κάθε μηνιαίου κύκλου διατροφών ανέρχεται σε 100 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για την αποστολή τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων διαιτολογίων ή ειδικών διατροφών. Ο χρήστης λαμβάνει τα διαιτολόγια σταδιακά ανά εβδομάδα μέσω του e-mail που θα έχει συμπληρώσει στο ερωτηματολόγιο, αφού έχει προβεί, όπως επισημαίνεται παρακάτω, στην καταβολή του ως άνω ποσού.

Το ως άνω ποσό προκαταβάλλεται πριν την αποστολή από την Dietnet του 1ου εβδομαδιαίου διαιτολογίου ανά μήνα με κατάθεση μέσω τραπέζης στον παρακάτω λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς – BIC PIRBGRAA

Αριθμός Λογαριασμού: 6558-140801-308

IBAN: GR 66 0171 5580 0065 5814 0801 308

Δικαιούχος: Μπαλαμώτη Ευαγγελία

Στην κατάθεση ο χρήστης πρέπει να δηλώνει το ονοματεπώνυμό του και εν συνεχεία να αποστέλλει το αποδεικτικό της κατάθεσης μέσω e-mail στο diet@dietnet.gr.

Δεν υπάρχει δέσμευση καταβολής του ως άνω ποσού για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης μπορεί να ανανεώνει τη διατροφή του για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.

Η Dietnet θα εκδίδει και θα αποστέλλει στον χρήστη εντός των νόμιμων προθεσμιών το αντίστοιχο παραστατικό.

γ. Μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, την κατάθεση του ως άνω ποσού και την αποστολή του καταθετηρίου στην παραπάνω ηλεκτρονική μας διεύθυνση, ο χρήστης παραλαμβάνει ηλεκτρονικά το διαιτολόγιό του για τον μήνα που αντιστοιχεί στην καταβολή της αμοιβής μας.

Για την ορθή και καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας, υπάρχει ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ της Dietnet και του χρήστη για την εβδομαδιαία έκβαση του βάρους του, καθώς και για οποιεσδήποτε απορίες του, ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως και το διαιτολόγιό του στα δεδομένα αυτά.

 1. Οι υπηρεσίες τηςDietnet απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα (ενήλικα ή/και ανήλικα με τη συγκατάθεση των γονιών τους – εχόντων την επιμέλειά τους).
 2. Συμπεριφορά εγγεγραμμένου χρήστη

Αποδέχεστε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας για τους παρακάτω σκοπούς:

ι. για να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο επιβλαβές για παιδιά, απειλητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, ζημιογόνο, συκοφαντικό, χυδαίο, αισχρό, δυσφημιστικό, παρεμβατικό για την ιδιωτικότητα άλλων, απεχθές ή ανάρμοστο ως ρατσιστικό, προσβλητικό για την εθνότητα, τη θρησκεία, το φύλλο, τις πολιτικές προτιμήσεις, την κοινωνική τάξη, αλλά και τις ατομικές προσωπικές επιλογές και προτιμήσεις, ή κατ’ άλλον τρόπο ανάρμοστο,

ιι. για να παραβιάσετε οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς,

ιιι. για να υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να πλαστογραφήσετε ή να χειριστείτε επικεφαλίδες ή αναγνωριστικά προκειμένου να συγκαλύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου που περιλαμβάνεται ή μεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας,

ιv. για να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο δεν έχετε το δικαίωμα να διαθέσετε ή το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα κυριότητας οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας,

 1. v. για να δημοσιεύσετε περιεχόμενο το οποίο περιέχει διαφημίσεις ή άλλες δραστηριότητες αγοράς ή πώλησης χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση,

vι. για να καταστήσετε διαθέσιμους ιούς ή άλλον κώδικα λογισμικού, πληροφορικής υπολογιστών και τεχνολογιών διαδικτύου, κακόβουλα αρχεία, προγράμματα ή περιεχόμενο σχεδιασμένο για τη διακοπή, την προβληματική λειτουργία, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας του ιστοτόπου μας ή τον επηρεασμό άλλων χρηστών ή

vιι. για να παρεμποδίσετε ή να διακόψετε με οποιονδήποτε τρόπο τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές, τα συστήματα ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες.

 1. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου όπως τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα της εταιρείας και τα γραφικά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Dietnet.

Η χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της δεν σας παραχωρεί την κυριότητα οποιωνδήποτε πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κατοχής ή συμφερόντων επί αυτής ή επί του περιεχομένου το οποίο προσπελάζετε. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε, να καλύπτετε ή να αλλοιώνετε οποιεσδήποτε δηλώσεις περί νομικών θεμάτων που εμφανίζονται εντός ή παράλληλα με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας ή των συνεργατών της.

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Βάσει του ν. 2251/1994 δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση παροχή των υπηρεσιών, με δήλωση υπαναχώρησης την οποία θα πρέπει να μας απευθύνετε αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα ζητήσετε την παροχή των υπηρεσιών μας, υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι δεν θα σας έχουν ήδη παρασχεθεί οι υπηρεσίες μας με την αποστολή προς εσάς του/των προτεινόμενου/ων διαιτολογίων. Με την αποδοχή των παρόντων όρων αποδέχεστε εκ των προτέρων την κατά τα ανωτέρω απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησής σας, στην περίπτωση αυτή.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dietnet.gr.

Στην περίπτωση έγκαιρης και ισχυρής υπαναχώρησης θα σας επιστρέφουμε τα χρήματα για τις πληρωμές που τυχόν θα έχετε κάνει, εντός διαστήματος 14 ημερών από τη ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης ακύρωσης. Εάν κατά τη δήλωση υπαναχώρησής σας, σάς έχουμε αποστείλει ένα τμήμα των τεσσάρων (4) διαιτολογίων εκάστου μηνός, η επιστροφή των χρημάτων θα αφορά το μη εκτελεσθέν τμήμα (μη αποσταλθέντα διαιτολόγια). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών.

 1. Πολιτική απορρήτου και προστασία προσωπικών δεδομένων

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συμφωνείτε με τις πολιτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουμε, καθώς και αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουμε.

Η παροχή των Υπηρεσιών είναι δυνατή μόνο με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου. Επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας της Dietnet για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εξατομίκευση.

 

 1. Περιορισμός ευθύνης

α. Η Dietnet, οι εργαζόμενοι ή οι αντιπρόσωποί της δεν παρέχουν καμία δήλωση, υπόσχεση, εγγύηση ρητά ή σιωπηρή σχετικά με τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών  γίνεται με δική σας ευθύνη και σύμφωνα με τη γνώση σας περί του οργανισμού σας, τις ιδιαιτερότητες αυτού και το δικό σας πρόγραμμα και εμείς δεν δηλώνουμε, δεν υποσχόμαστε και δεν εγγυόμαστε ότι οι διαιτολογικές υπηρεσίες μας θα έχουν το επιθυμητό σ’ εσάς αποτέλεσμα.

β. Περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι η παροχή διαιτολογικών συμβουλών και υπηρεσιών σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υποκαταστήσει τις υπηρεσίες ιατρών και επαγγελματιών υγείας, και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στην υγεία σας, είτε αφορά σε ή/και επηρεάζει δηλωθείσα από εσάς κατάσταση υγείας κατά το χρόνο χρήσης των υπηρεσιών μας ή και μεταγενέστερα, είτε και τυχόν δεδομένο υγείας που δεν έχει δηλωθεί στην εταιρεία μας.

γ. Επιπλέον, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μέσω τεχνολογίας αποθήκευσης πληροφοριών δεν είναι εγγυημένα ασφαλής και ως εκ τούτου η Dietnet αποποιείται πλήρως οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές ως προς αυτό.

δ. Δεν πρέπει να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών και των πληροφοριών και συμβουλών που παρέχουμε για να διαμορφώσετε κάποια διάγνωση αναφορικά με το βάρος και την υγεία σας ή να προσδιορίσετε κάποια θεραπεία ή λήψη φαρμάκων, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί ειδικό επί της υγείας.

Η παρούσα ιστοσελίδα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τυχόν ιατρική σας εξέταση σε θέματα διατροφής και δίαιτας.

 1. Διατάξεις σχετικά με τα συμβαλλόμενα μέρη, την επιλογή δικαίου, την τοποθεσία επίλυσης αντιδικιών και άλλες τοπικές διατάξεις για την περιοχή

Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε διαφορά ήθελε τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.