Απάντηση υπουργείου για συμβούλους ευεξίας και τεστ δυσανεξίας

άρθρο από την ιστοσελίδα της Ένωσης Διαιτολόγων- Διατροφολόγων Ελλάδος www.ed-de.gr

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυο επιστολές που στείλαμε στο Υπουργείο Υγείας, για τον εξοπλισμό των διαιτολογικών γραφείων και τους συμβούλους ευεξίας  η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μας έστειλε την παρακάτω επιστολή.

Σύμφωνα με αυτή οι μοναδικοί που μπορούν να κάνουν εκτίμηση θρέψης και να δίνουν προγράμματα διατροφής είναι μόνο οι διαιτολόγοι σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις.

Με βάση το έγγραφο αυτό διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία ζήτησε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να γνωμοδοτήσει για όλα τα διαγνωστικά τεστ τροφικής δυσανεξίας αλλά και μέτρησης του βασικού μεταβολισμού.

Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι στην επιστολή που στείλαμε ζητώντας την άποψή τους για τα τεστ δυσανεξίας δεν γινόταν καμία αναφορά για τις συσκευές μέτρησης βασικού μεταβολισμού!

Επειδή θεωρούμε τις συσκευές αυτές σημαντικό εργαλείο για την σωστή εργασία μας, στέλνουμε σήμερα, επιστολή προς την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και το ΚΕΣΥ με αναφορά σε αυτό το θέμα.

Η επιστολή είναι η παρακάτω:

Προς  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

Λάβαμε γνώση της επιστολής σας σχετικά με τους συμβούλους ευεξίας και τις μεθόδους μέτρησης βασικού μεταβολισμού και των τεστ δυσανεξίας. Θα θέλαμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις.

Αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο δυο ζητήματα εντελώς διαφορετικά τόσο από πλευράς επιστημονικής βάσης όσο και αξιοπιστίας.

  • Οι συσκευές μέτρησης βασικού μεταβολισμού αποτελούν επιστημονικά όργανα αξιολόγησης της κατάστασης του ασθενή με ευρεία εφαρμογή, επιστημονική αξιολόγηση και τεκμηρίωση.
  • Το σύνολο των πτυχιούχων διαιτολόγων διατροφολόγων της χώρας μας έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τους, έχουν χρησιμοποιήσει τις συσκευές αυτές κατά την εκπαιδευτική τους διαδικασία, τα ερευνητικά τους προγράμματα. Πρέπει να τονιστεί δε ότι το θεωρητικό μέρος λειτουργίας τους είναι κομμάτι της βασικής εκπαίδευσης των διαιτολόγων.
  • Τα λεγόμενα τεστ δυσανεξίας δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο του διαιτολόγου, δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση για την πρόκληση παχυσαρκίας μέσα από τη τροφική αλλεργία και δεν υπάρχουν σαφή και επαρκή επιστημονικά δεδομένα για την αξιολόγηση και εφαρμογή τους στο κομμάτι της διαιτολογίας.
  • Πιστεύουμε ότι η ορθή απόφαση απαγόρευση της χρησιμοποίησής τους θα πρέπει να παραμείνει και να αφορά την κάθε είδους εφαρμογή τους.

Πιστεύουμε ότι υπάρχουν μία σειρά από επιστημονικές εξελίξεις που σαφέστατα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν σας σχετικά με την αναθεώρηση  του επιτρεπόμενου εξοπλισμού στις διαιτολογικές μονάδες και διαιτολογικά γραφεία.  Είμαστε στην διάθεσή σας για ένα ανοικτό διάλογο για την τροποποίηση των υφιστάμενων υπουργικών αποφάσεων προς την κατεύθυνση της προσαρμογής τους στην σημερινή επιστημονική πραγματικότητα.

Για το ΔΣ

Διαιτολογική Μονάδα Dietnet
Μπαλαμώτη Δ. Χριστίνα
Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος
Αριστούχος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*