Επιστημονική Έρευνα

Η κ Χριστίνα Μπαλαμώτη αποτελεί μέλος της ομάδας που ασχολείται με το ερευνητικό πρωτόκολλο της εξειδικευμένης διατροφής που σχετίζεται με υπογονιμότητα και αυξημένα ΝΚ κύτταρα. Αυτό το πρωτόκολλο εφαρμόζεται σε γυναίκες που έχουν αποβολές καθώς κι αποτυχίες στην εμφύτευση εμβρύου μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Η ομάδα αποτελείται επίσης από την Διευθύντρια του Ανοσοβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου», κ. Βάρλα – Λευθεριώτη Μαριγούλα, τον Διευθυντή κι επιστημονικό υπεύθυνο γυναικολόγο του τμήματος εξωσωματικής γονιμοποίησης, Δρ. Παπαριστείδη Νίκο, τη Ιατρό Βιοπαθολόγο κ. Γελαδάκη Βαρβάρα και πλήθος άλλων επιστημονικών συνεργατών. Το επιστημονικό έργο της ομάδας περιλαμβάνει τις κάτωθι δημοσιεύσεις:

 

Poster: Immunotropic diet suppresses natural Killer cell number and activity – a case report. Journal of Reproductive Immunology 86 (2010) 35-70

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650378/86/1?sdc=1, p.41

Oral presentation: The effect of a fatty acid-based diet on NK cells of sub-fertile women. Journal of Reproductive Immunology 111 (2015) 10 – 18

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01650378/111?sdc=1, p.11

Poster: The effect of a personalised fatty acid-based diet on NK cells of sub-fertile women. European Society for Reproductive Immunology conference (ESRI summer school), Κως 27-29/9/17

Oral presentation: Regulatory effect of a patented oral formula on peripheral blood NK cell disturbances in sub-fertile women. European Society of Human Reproduction (ESHRE campus), Innsbruck 23-24/11/18.

Oral presentation: Εffect of a fatty acid-based oral formula on persistenly high blood NK cell levels of sub-fertile women experiencing repeated reproduction failures. Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Αυτοάνοσων Παθήσεων, Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Πήλιο (Portaria Hotel) 5-7/4/19.

 

Ακόμη, η κ Χριστίνα Μπαλαμώτη αποτελεί μέλος της ομάδας που ασχολείται με το ερευνητικό πρωτόκολλο «Έλεγχος/συμμόρφωση παχύσαρκων & υπέρβαρων περιστατικών με ή χωρίς συνύπαρξη μεταβολικών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου βάσει 3 διαφορετικών προτύπων δίαιτας» όπου έχει αναπτύξει μία πλατφόρμα ηλεκτρονική (εφαρμογή) για την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη διαχείριση του βάρους. Οι δημοσιεύσεις της ομάδας είναι:

 

Προφορική ανακοίνωση: Σύγκριση διαφορετικών διαιτητικών προσεγγίσεων για απώλεια βάρους σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα. 46ο πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο) 17-20/4/19.

Poster: Development of new dietetic approach for obese and overweight adults without metabolic factors for cardiovascular disease: preliminary results. European Society of Endocrinology conference, Lyon, France 18-21/5/19