Κλινική Υποστήριξη

Κλινική Υποστήριξη

[frame]Κλινική Υποστήριξη[/frame]

Η διατροφή των ατόμων με διάφορα νοσήματα , όπως είναι οι καρδιοπάθειες, άτομα με αυξημένη χοληστερόλη ή τριγλυκερίδια ή ουρικό κ.α. είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της νόσου.

Στόχος μας λοιπόν είναι η κατάρτιση εξατομικευμένου διαιτολογίου, που να συντελεί στη βελτίωση της νόσου, έτσι ώστε ο ασθενής να έχει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την υγεία του.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*