Συμβουλευτική Εταιρειών

Η βελτίωση των προϊόντων διατροφής  που υπάρχουν στο εμπόριο καθώς και η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, η χρήση των οποίων θα προάγει την υγεία του γενικού πληθυσμού, αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμας. Η συμβουλευτική  εταιριών αναπτύχθηκε για να συμβάλλει στη διαμόρφωση καλύτερων προϊόντων διατροφής και καλύτερων μενού για τους χώρους μαζικής εστίασης.