Αύξηση / Βελτίωση Βάρους

Τα ελιποβαρή άτομα χρήζουν ιδιαίτερης διαιτητικής αντιμετώπισης καθότι θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να αυξηθεί ένα χαμηλο σωματικό βάρος. Μάλιστα ακόμα και αν κάποιος καταφέρει να πάρει βάρος με υπερθερμιδική διατροφή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι με 1-2 ημέρες ελλιπούς σίτισης το βάρος επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα!

Απαιτείται λοιπόν εκπαίδευση του ελιποβαρούς ατόμου ώστε να μπορεί να αυτορυθμίζεται διατροφικά και να έχει τον πλήρη έλεγχο των θερμίδων του. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί επιτυχώς το βάρος αλλά και να διατηρηθεί στην πορεία.