Αύξηση – Βελτίωση Βάρους

Αύξηση – Βελτίωση Βάρους

Η υπηρεσία αυτή αφορά ελλιποβαρή άτομα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης διαιτητικής αντιμετώπισης.

Πιο συγκεκριμένα θεωρείται πιο εύκολο να χάσει κανείς βάρος από το να πάρει κιλά όταν ο δείκτης μάζας σώματος είναι κάτω από 18,5.

Μάλιστα ακόμα και αν κάποιος καταφέρει να φάει πολύ και πάρει βάρος αρχικά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα το ξαναχάσει με μόλις 1-2 ημέρες ελλιπούς σίτισης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*