Πολιτική Απορρήτου

Για την Dietnet, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Dietnet, συλλέγει για λογαριασμό σας, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της Dietnet αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

H προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές.

 1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

2.1. Ονοματεπώνυμο: Συλλέγουμε τo ονοματεπώνυμό σας: α)  προς τον σκοπό εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, τιμολόγησής σας και εξατομίκευσης των προς εσάς παρεχόμενων υπηρεσιών. β) Για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς και, συγκεκριμένα, προς τον σκοπό εκτίμησης των αποτελεσμάτων του εξατομικευμένου σας διαιτολογίου, τόσο από στατιστικής πλευράς, όσο και από ερευνητικής πλευράς και βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφοριών, αυτές τηρούνται κρυπτογραφημένες.

2.4. Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας σας για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ταχυδρομική επικοινωνία μαζί σας.

2.5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προς τον σκοπό επικοινωνίας μαζί σας, αποστολής σ’ εσάς newsletter ή/και προωθητικών e-mails της Dietnet, σε περίπτωση που τα αποδεχθείτε.

2.6. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία του τηλεφώνου σας προς τον σκοπό τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, για την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, καθώς και για την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων σας.

2.7. Πληροφορίες σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το βάρος, το ύψος, σωματομετρήσεις, καθώς και την κατάσταση της υγείας σας και το ιατρικό ιστορικό σας (τυχόν ασθένειες, τυχόν κατάσταση εγκυμοσύνης κλπ.), καθώς και πιθανές δυσανεξίες ή αλλεργίες (τροφικές και μη) διατροφικές καταχωρήσεις και καταχωρήσεις δραστηριότητας, συνταγές.

Σκοπός συλλογής α) δεδομένα αναφορικά με την υγεία σας, το ιατρικό σας ιστορικό και τυχόν αλλεργίες και δυσανεξίες σας, επεξεργάζονται από εμάς προς τον σκοπό αποφυγής κατά την εξατομίκευση του διαιτολογίου σας, οποιασδήποτε τροφής που πρέπει να αποφεύγετε για λόγους υγείας, αλλεργίας κλπ. Περαιτέρω, προς τον σκοπό διαπίστωσης εάν υπάγεστε σε κάποια από τις εξαιρέσεις για την χρήση των υπηρεσιών μας, β) σωματομετρικά δεδομένα επεξεργάζονται από εμάς προς τον σκοπό εξατομίκευσης των υπηρεσιών και επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος, με βάση τις αναλογίες σας. γ) Η ηλικία σας επεξεργάζεται από εμάς, προκειμένου να γνωρίζουμε εάν υπάγεστε σε ηλικιακές εξαιρέσεις ή αν είστε ενήλικος, ώστε σε περίπτωση που είστε ανήλικος/η, να χορηγείται η συγκατάθεση από τον ασκούντα τη γονική σας μέριμνα γονέα σας για την παροχή των προς εσάς υπηρεσιών μας.  Περαιτέρω, ζητούμε πληροφορίες σχετικά με την ηλικία σας, προκειμένου η διατροφή που σας προτείνουμε να συμβαδίζει με τα δεδομένα της ηλικίας σας. δ) Για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς και, συγκεκριμένα, προς τον σκοπό εκτίμησης των αποτελεσμάτων του εκάστοτε διαιτολογίου σε σχέση με ηλικιακά και σωματικά κριτήρια και κριτήρια υγείας, τόσο από στατιστικής πλευράς, όσο και από ερευνητικής πλευράς και βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφοριών, αυτές θα κρυπτογραφούνται.

2.8. Πληροφορίες Ιστορικού: Πληροφορίες που αφορούν τις διατροφικές σας προτιμήσεις, τα αποτελέσματα της χρήσης των υπηρεσιών μας σε ό,τι σας αφορά: α) προς αναβάθμιση των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών και ειδικότερα προς τον σκοπό τυχόν αλλαγής του διαιτολογικού σας προγράμματος, αναλόγως των προτιμήσεών σας και των αποτελεσμάτων της Εφαρμογής. β) Για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς και, συγκεκριμένα, προς τον σκοπό εκτίμησης των αποτελεσμάτων του εφαρμοσμένου διαιτολογίου, τόσο από στατιστικής πλευράς, όσο και από ερευνητικής πλευράς και βελτίωσης της Εφαρμογής. Στην περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφοριών, αυτές τηρούνται κρυπτογραφημένες.

 1. Υποχρεωτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε:

Η παροχή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι η μη παροχή αυτών θα εμποδίζει την εκ μέρους μας ορθή παροχή των συμβατικών Υπηρεσιών μας. Κατ’ εξαίρεση, η μη παροχή συναίνεσης για επεξεργασία των πληροφοριών σας για ερευνητικούς/στατιστικούς σκοπούς και για να λαμβάνετε το newsletter της Dietnet, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

 1. Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιό μας, όταν προβαίνετε σε πληρωμή των υπηρεσιών μας, όταν ερχόμαστε σε τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία μαζί σας για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας.

 1. Ποιος άλλος είναι αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων ;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο στους υπαλλήλους μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, καθώς και σε τρίτους συνεργάτες που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση η Dietnet δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

 1. Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Dietnet συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

6.1. Για τον σκοπό της παροχής των προς εσάς εξατομικευμένων διαιτολογικών υπηρεσιών που ανωτέρω περιγράφονται.

6.2. Προς τον σκοπό άμεσης τηλεφωνικής ή διαδικτυακής επικοινωνίας μαζί σας, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί.

6.3. Προς τον σκοπό προώθησης των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αποστολής σ’ εσάς newsletter ή e-mails της Dietnet και, εφόσον έχετε αποδεχθεί την αποστολή αυτών σ’ εσάς. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς μέσω e-mail.

6.4. Για την κατάρτιση προφίλ κατόπιν χορήγησης της συγκατάθεσής σας με σκοπό την εξατομίκευση των συμβουλευτικών διαιτολογικών υπηρεσιών  μας.

6.5. Για την ανάλυση μέσω στατιστικών/ερευνητικών διαδικασιών με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναλόγως των αποτελεσμάτων αυτών ανά περίπτωση χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία σας, σε περίπτωση χρήσης τους για στατιστικούς/ερευνητικούς κατά τα ανωτέρω σκοπούς, θα τηρούνται κρυπτογραφημένα.

6.6. Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6.7. Προς τον σκοπό επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

6.8. Προς τον σκοπό της προστασίας, του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων.

6.9. Προς τον σκοπό της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 

 1. Πόσο επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

7.1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο καιρό κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας. Ομοίως, θα διατηρούνται και θα τα επεξεργαζόμαστε για όσο καιρό διαρκεί η συγκατάθεσή σας που έχει δοθεί στην επεξεργασία τους προς τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.

7.2. Σε περίπτωση διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, λόγω μακροχρόνιας παύσης χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς, θα ενημερωθείτε από την Dietnet για την σκοπούμενη αυτή ενέργεια και θα σας δοθεί προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών, ώστε να μας ενημερώσετε εάν θέλετε να συνεχίσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας ή να διαγραφούν οριστικά τα στοιχεία σας.

7.3. Για τους σκοπούς προωθητικών ενεργειών (newsletters, αποστολή e-mails), θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο δεν δηλώνετε ότι δεν επιθυμείτε την αποστολή τέτοιων προωθητικών ενεργειών.

7.4. Για στατιστικούς/ερευνητικούς λόγους θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, κρυπτογραφημένα για μία πενταετία (5ετία) από τότε που θα παύσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

7.5. Η Dietnet δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα  προσωπικά σας δεδομένα για μία πενταετία (5ετία) ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τότε που θα παύσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή αυτών.

7.6. Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο.

 

 1. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Η Dietnet δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες και να τα διαχειρίζεται με ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία και ενημερώνονται τακτικά. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε διακομιστές ελεγχόμενης εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όπου γίνεται χρήση προηγμένου συστήματος ταυτοποίησης και ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης. Η Dietnet χρησιμοποιεί σύγχρονες ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

– η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς

– τα συστήματα IT της εταιρείας μας είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας πρόσβασης, όπως ισχυρό τοίχο προστασίας (firewall), συστήματα προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις και λογισμικά προγράμματα (antimalware), αντιϊκά προγράμματα (antivirus & internet security), ώστε να μην είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και, όπως σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παράνομης πρόσβασης στα αρχεία μας, να μην οδηγούν σε ταυτοποίηση των προσώπων και των δεδομένων

– η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

– κρυπτογράφηση των στοιχείων σας καθ’ όσον τίθενται προς επεξεργασία για στατιστικούς/ερευνητικούς σκοπούς

 

 1. Χρήση cookies

9.1.Τι είναι τα Cookies;

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή του smartphone σας, του υπολογιστή σας ή σε tablet κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται», όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να εξατομικεύουμε τις προς εσάς παρεχόμενες υπηρεσίες.

9.2. Τι πληροφορίες συλλέγουν τα Cookies;

Ορισμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο  από τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις προβαλλόμενες σελίδες, τα προϊόντα που αγοράσατε και τη περιήγηση σας στον ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή ή την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί την περιήγησή σας εντός της ιστοσελίδας μας.

9.3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα Cookies;

Οι κύριοι στόχοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies είναι:

– για τεχνικούς σκοπούς απαραίτητους για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας,

– για προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων ή στοχευμένες ενέργειες

– για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα περιήγησης και αγορών σας.

Γενικώς, τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Dietnet, για στατιστικούς λόγους (google analytics) και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

9.4. Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε τα Google analytics / Third Party Cookies  Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει τη συλλογή στοιχείων για την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου μας, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσπάθειες για τις προωθητικές μας ενέργειες. Επίσης χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στοιχείων για την ανάλυση της απόδοσης των διαφημίσεων στο Google και για την προβολή διαφημίσεων στο Google και σε συνεργαζόμενους με το Google ιστότοπους σε χρήστες που έχουν επισκεφτεί την Dietnet :

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

10.1.Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@dietnet.gr με σαφή περιγραφή των αιτούμενων από εσάς προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών.

10.2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@dietnet.gr με σαφή περιγραφή των προς διόρθωση προσωπικών σας δεδομένων και της διόρθωσης που επιθυμείτε.

10.3. Δικαίωμα αντιτάξεως στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@dietnet.gr

10.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την προσωρινή αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων λόγος. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@dietnet.gr.

10.5. Δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού. Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@dietnet.gr

10.6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@dietnet.gr.

10.7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@dietnet.gr.

10.8. Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε οποιαδήποτε απόφαση από εμάς, βάσει αυτοματοποιημένης κατάρτισης του «προφίλ» σας.

10.9 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή την κοινοποίηση των πληροφοριών σας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, καθώς ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες αυτές στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και των Όρων παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας αφού αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, εάν υπάρχει νομική βάση για να το κάνουμε αυτό ή εάν η απόσυρση της συγκατάθεσής σας περιοριζόταν σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να διατηρούμε πληροφορίες, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε κάποια υποχρέωσή μας απέναντι στον νόμο, για την διευθέτηση διενέξεων και για την τιμολόγηση των Υπηρεσιών μας. Ειδικά, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως είναι τα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας σας, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ως προς την επεξεργασία αυτών, θα σημάνει αυτόματα τη διακοπή των Υπηρεσιών μας προς εσάς, καθώς χωρίς τα δεδομένα αυτά δεν θα είναι δυνατή η παροχή διαιτολογικών συμβουλών και η διαπίστωση του εάν υπάγεστε σε κάποια από τις εξαιρούμενες κατηγορίες χρηστών.

 

 1. Προστασία του απορρήτου των ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε, δεν χρησιμοποιούμε και δεν κοινοποιούμε εν γνώσει μας πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευλόγως για την ταυτοποίηση παιδιών ηλικίας μικρότερης των 18 ετών εκτός και αν έχουμε προηγουμένως λάβει την απαιτούμενη γονική συναίνεση.

Συμβουλεύουμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες να συμμετέχουν στην περιήγηση των παιδιών τους στο internet και στις εφαρμογές συσκευών και να διδάξουν στα παιδιά τους να προστατεύουν τις προσωπικές τους πληροφορίες όσο περιηγούνται στο internet.

 

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@dietnet.gr. 

 1. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση αναρτήθηκε στις 02/06/2021

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο. Εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχει ο παρών ιστότοπος, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω επικαιροποίησης, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε τον ιστότοπό μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την εκάστοτε ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.