Γιατί αποτυγχάνουν οι δίαιτες!

Η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν περιττό βάρος (λίγο ή πολύ) έχει προσπαθήσει να χάσει κιλά συχνά δίχως επιτυχία. Αν δεν συντρέχουν λόγοι υγείας ή χαμηλός μεταβολικός ρυθμός τότε η απάντηση βρίσκεται στα ίδια τα διαιτολόγια που χορηγούν οι ειδικοί. Όσο πιο στερητική είναι η δίαιτα τόσο πιο δύσκολο είναι να εφαρμοστεί μακροπρόθεσμα και να οδηγήσει στην επιθυμητή απώλεια βάρους.

Μάλιστα, τα περισσότερα προγράμματα διατροφής αποτυγχάνουν διότι οι επιλεγείσες τροφές και ο καταμερισμός τους μέσα στη μέρα αποτελούν καθημερινή δέσμευση για το διαιτώμενο και απαιτείται συνεχής προγραμματισμός αν δεν ληφθούν υπόψιν οι καθημερινές συνθήκες ή/και συνήθεις του διαιτώμενου. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος διαιτώμενος καταφέρει να πειθαρχήσει σε ένα σκληρό πρόγραμμα διατροφής τότε είναι σχεδόν βέβαιο πως επιστρέφοντας στις προ της δίαιτας συνήθειες του θα πάρει πίσω και τα κιλά που έχασε!

Για να είναι βιώσιμη η απώλεια βάρους, θα πρέπει η αρχιτεκτονική της δίαιτας να λαμβάνει υπόψιν της όλες τις παραμέτρους της καθημερινότητας του διαιτώμενου. Για παράδειγμα αν κάποιος συνηθίζει να έχει το κυρίως γεύμα του το βράδυ επειδή εργάζεται, τότε η δίαιτα θα πρέπει να ακολουθεί αυτή την ιδιαιτερότητα και να είναι ταυτόχρονα και αποτελεσματική.

Επίσης σε άτομα που δεν συνηθίζουν να τρώνε πρωινό, ο Διαιτολόγος αφού διερευνήσει την πιθανότητα εισαγωγής του γεύματος, ενημερώσει και εξαντλήσει όλα τα ενδεχόμενα και πάλι οφείλει να σεβαστεί τη ροή της καθημερινότητας του ανθρώπου που έχει απέναντι του. Στην Διαιτολογική Μονάδα Dietnet τίποτα δεν απαγορεύεται στον υγιή πληθυσμό και οι δίαιτες προσαρμόζονται στα μέτρα του διαιτώμενου.